Thứ Tư , 24 Tháng Một 2018
vien

Dự Án 04 Cẩu RTG – MES (Cảng Cát Lái)

Du-an-04-cau-RTG-cong-ty-cp-VTB-tan-cang

Tên dự án : Cung Cấp 04 Cẩu Khung Bánh Lốp RTG Sức nâng 40 tấn
Khách hàng : Công ty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng
Địa chỉ lắp đặt : Cảng Cát Lái
HÌNH ẢNH DỰ ÁN:
Du an 4 cau RTG MES cong ty Cp VTB Tan Cang
04 cẩu RTG MES trên tàu BIGLIFT cập cảng Cát Lái

Du-an-04-cau-RTG-MES-VTB-Tan-Cang-1

Du-an-04-cau-RTG-MES-VTB-Tan-Cang

Check Also

Du-an-03-cau-RTG-Cty-TNHH-Gia-Viet-Khang-6

Dự Án 03 Cẩu RTG – MES (Gia Việt Khang)

Tên dự án : Cung Cấp 03 Cẩu Khung Bánh Lốp RTG Sức nâng 40 tấn …