Chính sách Quyền riêng tư của HTC
Trang này được sử dụng để thông báo đến khách truy cập trang web về chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân, nếu ai đó quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi – trang web của Huỳnh Thy group.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như đã mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, mà bạn có thể truy cập tại https://huynhthy.com/, trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Quyền riêng tư này.


Cookies cho tối ưu hóa trang web
Dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi sử dụng cookies để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn, cũng như nhận biết thiết bị của bạn trong các lần truy cập tiếp theo để thu thập thông tin và thống kê về việc sử dụng của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không bị thiệt hại và hậu quả trong tương lai. Để thực hiện điều này, vui lòng điều chỉnh cài đặt tại đây.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ sau từ các nhà cung cấp bên thứ ba:
Adobe Analytics (Omniture)

Nếu và khi bạn đồng ý, chúng tôi sử dụng Cookies từ Adobe Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics sử dụng Cookies thay mặt cho Boehringer Ingelheim để phân tích tất cả các mẫu sử dụng và lưu lượng truy cập. Thời hạn của một Cookie kéo dài từ phiên tương ứng đến ba năm. Địa chỉ IP mà Cookie thu thập được đã được ẩn danh trước khi được xác định vị trí địa lý. Thêm vào đó, nó được thay thế bằng một địa chỉ IP chung chung. Adobe sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với thông tin khác được lưu giữ bởi Adobe. Bạn có thể ngăn chặn Adobe thu thập và sử dụng thông tin (Cookies và địa chỉ IP) bằng cách sử dụng các ưu tiên của mình tại http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html (liên kết ngoại vi) hoặc thay đổi cài đặt của bạn tại đây.

Phân tích dữ liệu giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.

Cookies liên quan đến dịch vụ này cho phép chúng tôi:

Tạo một ID duy nhất cho người dùng và cho phép chúng tôi theo dõi khách truy cập trên các tên miền khác nhau của chúng tôi,
Xác định xem liệu cookies có được kích hoạt hay không,
Thu thập thống kê về việc truy cập trang web của người dùng,
Xác định khoảng thời gian (theo ngày) giữa hai lần truy cập của cùng một người truy cập,
Hiểu về số lần truy cập của mỗi người dùng.


Cookies nhằm mục đích tiếp thị


Chúng tôi sử dụng cookies tiếp thị để theo dõi người dùng đến các trang web khác nhằm hiển thị mẫu quảng cáo phù hợp và hấp dẫn với từng người dùng cá nhân. Chúng tôi xử lý thủ tục này dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6 (1) a) của GDPR), mà bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào và áp dụng ngay trong tương lai, mà không làm tổn thất quyền lợi, thông qua việc thay đổi cài đặt tại liên kết sau đây.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ sau từ các nhà cung cấp bên thứ ba:


Facebook và Instagram (Facebook Pixel):


Chúng tôi sử dụng phiên bản cơ bản của Facebook pixel để hiển thị quảng cáo cá nhân hóa từ chúng tôi và từ bên thứ ba đến bạn trên các nền tảng Facebook và Instagram. Facebook và Instagram do Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland (“Facebook”) điều hành.

Với mục đích này, chúng tôi cung cấp thông tin về hoạt động người dùng của bạn trên trang web của chúng tôi và một số dữ liệu cá nhân khác (ví dụ: ID người dùng của bạn) cho Facebook thông qua pixel. Dữ liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở các http headers (ví dụ: địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt của bạn) và dữ liệu nhấp chuột (tức là nút bạn nhấp chuột trên trang web của chúng tôi cùng với mô tả của chúng và các trang web đã truy cập).

Điều này cho phép người dùng truy cập trang web của chúng tôi khi sử dụng các mạng xã hội Facebook hoặc Instagram hoặc các trang web khác cũng có thể sử dụng chức năng này để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích (“Facebook Ads”/“Ads Instagram”) và chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi trở nên hấp dẫn hơn đối với bạn.

Do các công cụ tiếp thị được sử dụng, trình duyệt của bạn tự động tạo kết nối trực tiếp đến máy chủ của Facebook. Chúng tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến mức độ và việc sử dụng dữ liệu được Facebook thu thập thông qua các pixel. Thông qua việc tích hợp của Facebook Custom Audiences, Facebook nhận thông tin rằng bạn đã truy cập và xem một trong các ưu đãi trực tuyến của chúng tôi hoặc biết rằng bạn đã nhấp chuột vào một quảng cáo được hiển thị bởi chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký với một trong các dịch vụ của Facebook, Facebook có thể gán các lần truy cập này với tài khoản cá nhân của bạn tương ứng. Ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc không đăng nhập vào Facebook, có khả năng rằng nhà cung cấp có thể phát hiện và lưu trữ địa chỉ IP của bạn và các thông số nhận dạng khác. Pixel của Facebook cho phép chúng tôi đo lường, đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả của quảng cáo Facebook cho mục đích thống kê và nghiên cứu thị trường. Chúng tôi chỉ chấp nhận các báo cáo không tên từ Facebook.

Đối với người dùng đã đăng nhập, bạn cũng có thể tắt chức năng “Facebook Custom Audiences” tại www.facebook.com/settings/ (liên kết ngoài). Để biết thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng dữ liệu này bởi Facebook và quyền lợi và lựa chọn của bạn liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) (liên kết ngoại vi). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình với việc sử dụng pixel của Facebook bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết sau đây: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (liên kết ngoài). Để thực hiện điều này, bạn phải đăng nhập vào Facebook hoặc Instagram. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Facebook, vui lòng truy cập www.facebook.com/about/privacy (liên kết ngoài).


LinkedIn (Insight-Tag):


Chúng tôi cũng sử dụng theo dõi chuyển đổi trên trang web của mình bằng LinkedIn Insights Tag, một công cụ từ LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Vì mục đích này, thẻ LinkedIn Insight được tích hợp trên trang web của chúng tôi và một cookie được đặt trên thiết bị của bạn bởi LinkedIn. LinkedIn được thông báo rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và địa chỉ IP của bạn đã được thu thập. Đồng thời, các dấu thời gian và sự kiện như xem trang web cũng được lưu trữ. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá thống kê việc sử dụng trang web của chúng tôi để liên tục tối ưu hóa nó. Ví dụ, chúng tôi biết được quảng cáo LinkedIn hoặc tương tác trên LinkedIn đã đưa bạn đến trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi có kiểm soát tốt hơn về cách quảng cáo của chúng tôi được hiển thị.

Để biết thêm thông tin về Theo dõi chuyển đổi, vui lòng xem tại https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht (liên kết ngoài). Hãy lưu ý rằng dữ liệu LinkedIn có thể được lưu trữ và xử lý để kết nối với hồ sơ người dùng tương ứng và LinkedIn có thể sử dụng dữ liệu này cho mục đích quảng cáo của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của LinkedIn tại https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (liên kết ngoại vi). Bạn có thể ngăn chặn LinkedIn phân tích hành vi sử dụng của bạn và hiển thị các gợi ý dựa trên sở thích tại https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out (liên kết ngoài).

Giải pháp Shariff cho các nền tảng mạng xã hội:

Chúng tôi đã tích hợp các nút từ các nền tảng mạng xã hội khác nhau (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram và Pinterest) trên trang web của chúng tôi. Khi bạn nhấp vào một trong những nút này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang công ty của chúng tôi trên nền tảng tương ứng. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã tích hợp giải pháp Shariff: Chỉ khi bạn nhấp vào nút của một trong những nhà cung cấp mạng xã hội (ví dụ: Facebook) trên trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập một kết nối trực tiếp đến máy chủ của nhà cung cấp tương ứng, có thể nằm ở Hoa Kỳ. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình với nhà cung cấp tương ứng, dữ liệu hồ sơ của bạn có thể được bổ sung bằng thông tin thu được về việc sử dụng nội dung của chúng tôi. Nhà cung cấp tương ứng chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể được tìm thấy trên trang web của nhà cung cấp tương ứng.

Thu thập và Sử dụng Thông tin
Để cải thiện trải nghiệm khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ bưu điện. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận biết bạn.


Dữ liệu Log
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi đến chúng tôi, được gọi là Dữ liệu Log. Dữ liệu Log này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Protocol Internet (“IP”) của máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày của việc truy cập của bạn, thời gian dành trên những trang đó và các thống kê khác.


Bảo mật
Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương pháp chấp nhận được thương mại để bảo vệ nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải thông tin qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của nó.


Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đó. Hãy lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được chúng tôi vận hành. Do đó, chúng tôi chân thành khuyên bạn nên xem xét Chính sách Quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.


Thay đổi trong chính sách quyền riêng tư này
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư của mình theo thời gian. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trang này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Quyền riêng tư mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, sau khi chúng được đăng trên trang này.


Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.