DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ ĐANG SỬ DỤNG KHÍ NÉN?

Khí nén: Là một hình thức năng lượng quan trọng trong các nhà máy công nghiệp. Hầu hết nhà máy cần dạng năng lượng này để phục vụ sản xuất vì nó linh hoat và dễ dàng xử lí. Khí nén cần được sử dụng nhiều khi mà mức độ công nghệ tự động của nhà máy càng cao. Tuy nhiên, rất nhiều người dùng khí nén biết được rằng:

Sản xuất khí nén rất “đắt tiền” do hiệu suất rất thấp. Chỉ khoảng 10% điện năng tiêu thụ của hệ thống máy nén khí được chuyển thành công hữu ích, phần còn lại ~90% là tổn thất ở dạng nhiệt.

Sản xuất khí nén rất “đắt tiền” do hiệu suất rất thấp. Chỉ khoảng 10% điện năng tiêu thụ của hệ thống máy nén khí được chuyển thành công hữu ích, phần còn lại ~90% là tổn thất ở dạng nhiệt.

Sản xuất khí nén rất “đắt tiền” do hiệu suất rất thấp. Chỉ khoảng 10% điện năng tiêu thụ của hệ thống máy nén khí được chuyển thành công hữu ích, phần còn lại ~90% là tổn thất ở dạng nhiệt.

Sản xuất khí nén rất “đắt tiền” do hiệu suất rất thấp. Chỉ khoảng 10% điện năng tiêu thụ của hệ thống máy nén khí được chuyển thành công hữu ích, phần còn lại ~90% là tổn thất ở dạng nhiệt.