Preloader
  • Ngày 22/03/2010 Thành lập Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Thy
  • Xây dựng Trung tâm Workshop Huỳnh Thy – Mỹ Xuân
  • Thành lập Công ty TNHH L&D AUTO
  • Hợp tác với Eicher Motors
  • Thành lập Công ty TNHH MGS Auto Sài Gòn
  • Thành Lập Công Ty TNHH Năng Lượng Và Kỹ Thuật LNG
 • testing

  • Hợp tác với Cavotec
  • Hợp tác với GlobalSim