HUYNH THY SIMULATION TRAINING CENTER

EXPLORING!!!

Dear Customers & Partners,
You are cordially invited to experience the state-of-the-art training center using crane simulator at Huynh Thy.

Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,
Trân trọng kính mời quý khách hàng trải nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới tại trung tâm Đào tạo mô phỏng Huỳnh Thy